HLV Ongedierte Bestrijding - Voor Bedrijf en Particulier - Wespen nest Specialist

DE GEWONE WESP (PARAVESPULA VULGARIS)
 
Kenmerken 
Formaat: 10 tot 15 millimeter  Formaat koningin: ca. 20 millimeter  Kleur: geel met zwarte strepen  Vleugels: 2 paar  Grootte wespenvolk:ca. 5000 indien goed ontwikkeld Ontwikkelingsduur:3 tot 5 weken  Ontwikkeling: volledige gedaanteverwisseling  Larven: wit en pootloos  Voorkeurvoedsel: suikerhoudend  Voorkeurvoedsel larven: eiwithoudend (insecten) Schuilplaatsen:in de grond of andere verscholen plaats (spouwmuur) 
 
Algemeen
Dat de gewone wesp een groot deel van het jaar actief is, maar slechts een deel van het jaar lastig, heeft te maken met de wijze waarop hij leeft. In het voorjaar ontwaakt de bevruchte koningin uit haar winterslaap. Ze bouwt een klein bolvormig nest en legt een stuk of 15 eieren. Daar heeft ze het maar druk mee. Pas als de eieren (meestal eind mei) uitgekomen zijn en ze hulp krijgt van de pas uitgekomen werksters, kan ze zich toeleggen op haar eigenlijke taak: het leggen van eieren. Werksters zijn onvruchtbare vrouwtjes. De werksters verzorgen de eieren, bouwen het nest uit en voeden de larven met vlees, meestal in de vorm van insecten. In ruil hiervoor scheiden de larven een zoete stof dat de werksters gretig oplikken. Volwassen wespen leven verder van vloeibaar voedsel zoals nectar. In het najaar is de taak volbracht en vallen er geen larven meer te verzorgen, mannetjes (darren) en koninginnen vliegen uit om te paren. De mannetjes sterven en de koninginnen zoeken een plekje om te overwinteren. De werksters vervelen zich dood, het is dan ook in het najaar dat ze ons in grote aantallen lastigvallen. Wespen zijn nuttige insecten, ze zorgen voor het bestuiven en vangen veel lastige en schadelijke insecten, vooral vliegen en steekmuggen. Er is eens waargenomen dat een populatie van 400 wespen per dag 3000 insecten naar het nest bracht.
 
Schade
Wespen kunnen, als ze rond onze levensmiddelen vliegen en hierop rondkruipen, deze besmetten. Ieder jaar komen er veel wespensteken voor, in de regel is een wespensteek pijnlijk maar onschadelijk. Voor mensen die overgevoelig zijn voor wespengif kan een wespensteek gevaarlijk en soms zelfs dodelijk zijn.
 
Wering en bestrijding
Door naden en kieren dicht te maken, deuren en ramen gesloten te houden en horren te plaatsen kunnen wespen buitengehouden worden. Ook het gebruik van een vliegenlamp kan een oplossing bieden. In sommige gevallen is bestrijding nodig, dit gebeurt dan door, bij voorkeur 's avonds een wespennest van onder af te bespuiten met een poedervormig insecticide. De wespen lopen hier door heen en verspreiden het zo door het gehele nest.
 
 
DE DUITSE KAKKERLAK (BLATELLA GERMANICA
 
Kenmerken 
Formaat: 10 tot 15 millimeter Kleur: jong donkerbruin, volwassen lichtbruin Aantal eieren: 35 tot 40 per eipakket (ootheca) Aantal eipakketten: gemiddeld 7 Ontwikkelingsduur: 2 tot 6 maanden Ontwikkeling: onvolledige gedaanteverwisseling Levensduur: 6 tot 12 maanden Schuilplaatsen: donker en vochtig Voorkeurvoedsel: alleseter Voorkeurtemperatuur: 25 tot 32 graden
 
 
Algemeen
De Duitse Kakkerlak komt in Nederland heel algemeen voor. Met name bakkerijen, restaurants en in toenemende mate woningen (flats) worden door dit beestje bezocht. Door een enorm aanpassingsvermogen en snelle voortplanting kunnen kakkerlakken een ware plaag vormen. Als een wijfje bedreigd wordt kan ze nog snel het eipakket dat ze bij zich draagt afzetten en ook dan nog voor een nieuwe generatie kakkerlakken zorgen. Kakkerlakken leven in groepen en communiceren met geuren, door een klier in de darmen wordt een geurstof aangemaakt die soortgenoten aantrekt, wijfjes scheiden een geurstof af die mannetjes aantrekt en aanzet tot paring. Alhoewel de Duitse Kakkerlak over vleugels beschikt, vliegt hij niet gauw, in sommige gevallen kun je hem naar een lager oppervlak zien zweven.
 
Schade
De Duitse kakkerlak eet de hele dag door, maar is met name 's avonds actief. Met hun uitwerpselen en vieze geur kunnen ze levensmiddelen besmetten. Ook kunnen ze door te knagen levensmiddelen en materialen beschadigen. De meeste schade richten kakkerlakken aan door eenvoudig aanwezig te zijn, grote groepen samenlevende kakkerlakken of een per ongeluk ingepakte kakkerlak in bijvoorbeeld een brood, werken afschrikwekkend. Het is niet bewezen dat kakkerlakken daadwerkelijk ziektes overbrengen, toch zijn uit verschillende kakkerlakken ziekteverwekkende bacteriën geïsoleerd. Het is dus verstandig ze als verdacht te beschouwen.
 
Wering en bestrijding
Omdat Duitse kakkerlakken verborgen leven, zijn ze moeilijk te bestrijden. Voorkomen is dan ook beter. Vaak worden kakkerlakken vanuit een besmette omgeving overgebracht naar ander plaatsen door machines die verhuizen of producten die vervoerd worden. Een goede controle hiervan is dus belangrijk. Ook het afsluiten van naden en kieren kan een probleem met kakkerlakken voorkomen. Als kakkerlakken eenmaal aanwezig zijn, is een goede samenwerking tussen de bestrijder en degene die last heeft erg belangrijk. Er zal goed schoongemaakt moeten worden en plaatsen waar kakkerlakken zich ophouden zullen bereikbaar gemaakt moeten worden. Dit is geen eenvoudige zaak, een lange adem en structurele aanpak is bij de bestrijding van kakkerlakken onontbeerlijk. Kakkerlakken kunnen bestreden worden met insecticiden die ze direct of na verloop van tijd doden. Ook kunnen er lokazen geplaatst worden die giftig zijn. Er zijn zelfs lokazen op de markt die voor de kakkerlak dodelijk, maar voor de mens onschadelijk zijn.

DE BRUINE RAT (RATTUS NORVEGICUS)
 
Kenmerken 
Lengte van het lichaam: 200 tot 270 millimeterLengte van de staart: 165 tot 205 millimeter Kleur: grijs/bruin, buik grijs Gewicht: 200 tot 500 gram Vorm: Gedrongen met stompe snuit Seksueel volwassen: 3 maanden Draagtijd: ca. 3 weken Aantal jongen per worp:3 tot 6 Levensduur: 9 tot 18 maanden Aantal nakomelingen per paar: ca 120 (onder ideale omstandigheden) Voorkeurvoedsel: graanproducten Hoeveelheid voedsel:ca. 50 gram per dag Drinken:ca. 60 gram per dag
 
 
Algemeen
Bruine ratten leven pas sinds kort in West-Europa, begin 18e eeuw zijn ze hier voor het eerst gesignaleerd. Waarschijnlijk hebben ze zich te voet en per schip vanuit Oost-Azië verspreid. Ratten zijn echte alleseters, soms roven ze zelfs eenden en kippenkuikens. Bruine ratten kunnen eigenlijk overal leven maar geven de voorkeur aan vochtige plaatsen zoals rioleringen, walkanten en bijvoorbeeld kruipruimtes van woningen en bedrijven.
 
Schade
Ratten komen overal voor waar mensen leven, door hun biologie kunnen ze grote schade aanrichten. Ratten zijn vaak dragers van ziektes die op de mens overgebracht kunnen worden zonder dat ratten er zelf last van hebben, een bekend voorbeeld is de ziekte van Weil waar 50 tot 70% van alle ratten dragers van zijn. Omdat bruine ratten knaagdieren zijn met doorgroeiende tanden, moeten ze dus wel knagen om hun tanden kort te houden, Dit knagen heeft veel schade aan materialen tot gevolg. Ook zijn ratten verwoede gravers en veroorzaken heel wat verzakkingen. Bruine ratten eten, anders dan muizen, vaak op een vaste plaats en hamsteren soms zelfs voedsel op een veiliger plek. Ze kunnen met hun uitwerpselen, urine en haren gemakkelijk levensmiddelen van mensen besmetten.
 
Wering en bestrijding
Bruine ratten kunnen een grote bedreiging voor de gezondheid van mensen vormen en moeten geweerd worden. Dat is niet gemakkelijk want ratten kunnen uitstekend klimmen, zwemmen en graven. Bovendien zijn bruine ratten "neofobisch", dit betekent dat ze uiterst argwanend zijn als het gaat om nieuwe dingen, een rattenval of voerkist met giftig lokaas zal daarom zeer voorzichtig benaderd worden en soms zelfs gemeden. Voor een goede bestrijding is uitgebreide kennis van de biologie van bruine ratten nodig, een professionele bestrijder beschikt hierover en zal zich niet alleen bezig houden met bestrijden, maar vooral ook met het structureel weren van bruine ratten.
 
DE HUISMUIS (MUS MUSCULUS DOMESTICUS)
 
Kenmerken 
Lengte van het lichaam:80 tot 100 millimeterLengte van de staart:80 tot 100 millimeterKleur:grijs/bruin, onderkant iets lichterGewicht: 14 tot 20 gramVorm: slank met spitse snuitSeksueel volwassen: 8 tot 10 wekenDraagtijd: 3 wekenAantal jongen per worp: 7 tot 8Levensduur: 9 tot 12 maandenAantal nakomelingen per paar: ca.2500 (onder ideale omstandigheden)Voorkeur voedsel:granen en zoetigheidHoeveelheid voedsel per dag:3 tot 5 gramDrinken:kan uit voedsel gehaald worden
 
Algemeen
De huismuis is een van de meest voorkomende knaagdieren, als cultuurvolger heeft hij de mens vanuit Zuidwest Azië over de hele wereld gevolgd. Muizen hebben een geweldig aanpassingsvermogen en leven overal waar voldoende voedsel aanwezig is, helaas is dat ook daar waar mensen met de bereiding en opslag van voedsel bezig zijn.
 
Schade
Door de biologie van muizen kunnen ze onvoorstelbare schade aanrichten aan voorraden, gebouwen en bijvoorbeeld goodwill.
Muizen zijn knaagdieren, ze moeten ook wel omdat hun tanden voortdurend doorgroeien, door te knagen aan onze spullen voorkomen ze dat hun tanden te lang worden. Knaagschade is dan ook een grote kostenpost, denk aan doorgeknaagde leidingen en kabels die stroomstoringen, computerstoringen en gesprongen leidingen kunnen veroorzaken.
Muizen eten de hele dag door kleine beetjes voedsel, ze zijn erg nieuwsgierig en snuffelen overal in, op en onder. De kans is dan ook groot dat ze door dit gedrag levensmiddelen besmetten met uitwerpselen, urine en haren. Een dergelijke besmetting kan voedselvergiftiging met de salmonellabacterie opleveren.
Als muizen aanwezig zijn in een pand is dat snel duidelijk. Knaagsporen, aangevreten voedsel, uitwerpselen en de doordringende geur van hun urine zijn niet gemakkelijk te missen.
 
Wering en bestrijding
Het zal duidelijk zijn dat muizen geweerd moeten worden en dat soms bestrijding nodig is. Dat is niet eenvoudig, muizen zijn uitstekende klimmers, passen door een opening van 6 millimeter en kunnen zelfs zwemmen. Ze kunnen dan ook gemakkelijk een gebouw binnendringen.
Een professionele bestrijder,  zal dan ook niet alleen aandacht besteden aan het bestrijden van muizen met bijvoorbeeld gif en vallen, maar vooral ook aan het structureel oplossen van de problemen die de oorzaak zijn van de muizenoverlast.
 
DE ZWARTE WEGMIER (LASSIUS NIGER)
 
Kenmerken 
Formaat:3 tot 4 millimeter  Formaat koningin: 7 tot 9 millimeter  Kleur: zwartbruin tot zwart Eierlegging: voorjaar en zomer  Bruidsvlucht: juli-augustus  Ontwikkelingsduur:tot ca. 2 maanden  Ontwikkeling: volledige gedaanteverwisseling  Larven: wit en pootloos  Levensduur werksters: 2 tot 3 jaar  Levensduur mannetjes: sterven kort na de paring  Levensduur koningin: 15 tot 20 jaar  Voorkeurvoedsel:honingdauw, suikerhoudende producten  Nut:opruimers in de natuur  
 
Algemeen
Als een van de 4000 bekende soorten mieren is de zwarte wegmier in Nederland de bekendste. Mieren zijn sociaal levende insecten die een strikte taakverdeling kennen. Uit recentelijk onderzoek is gebleken dat niet iedere mier hiermee tevreden is zodat er wel eens "muiterij" ontstaat. Onder onze stoeptegels vinden soms ware veld-slagen plaats. De zwarte wegmier bouwt zijn nesten onder tegels en een enkele keer in vermolmd hout. Over het algemeen leven ze van de uitwerpselen van bladluizen (honingdauw), maar omdat wij het ze wel heel gemakkelijk maken komen ze vaak in grote aantallen af op onze zoete levensmiddelen. Als een werkstermier voedsel gevonden heeft, maakt zij dit kenbaar door te trommelen met haar voelsprieten of haar collega's te voeden met het gevonden eten. Door het reukspoor van de gelukkige vindster te volgen, gaan de andere mieren recht op de zoetigheid af. In het najaar kun je hele zwermen gevleugelde mieren aantreffen, dit zijn de mannetjes en vrouwtjes die voor de paringsvlucht uitvliegen, helaas betekent dit een snel einde voor de mannetjes die kort na de paring sterven. Een bevrucht vrouwtje werpt haar vleugels af en graaft in de grond, waar zij als koningin een nieuw nest begint. Vaak wordt aangenomen dat alleen de koningin, die wel 20 jaar oud kan worden, eitjes legt, dit is niet het geval, ook werksters leggen zo nu en dan onbevruchte eitjes, hieruit komen dan mannetjes en werksters tevoorschijn.
 
Schade
Mieren leven in de meeste gevallen buiten, ze kunnen echter, aangetrokken door ons voedsel, ook binnen voorkomen. Hier kunnen ze schade aan onze levensmiddelen veroorzaken door ze met uitwerpselen en dode mieren te bevuilen. In de gezondheidszorg komt het veel voor dat ze bedlegerige of anderszins niet mobiele patiënten lastig vallen. De zwartbruine wegmier legt nesten aan onder tegels en kan aan hout knagen, ze kunnen dan ook voor verzakkingen en beschadigingen zorgen.
 
Wering en bestrijding
Mieren kunnen effectief bestreden worden door het nest op te zoeken en dit te vernietigen. Om mieren binnen te voorkomen dienen levensmiddelen afgesloten bewaard en etensresten opgeruimd te worden. Binnendringende mieren kunnen, door het goed afdichten van naden en kieren, buiten gehouden worden.
 
HET ZILVERVISJE   (Lepisma saccharina L.).
 
Kenmerken
Een vleugelloos insect: lengte 7 - 11,5 mm; het lichaam is bedekt met fijne schubben; de vorm van een "worteltje" met twee lange antennen aan de kop en 3 aanhangsels aan het achterlijf; zilverkleurig; snelle, slangachtige bewegingen.
 
Algemeen
het zilvervisje Lepisma saccharina L. (ook wel suikergast wordt genoemd) komt zeer algemeen in gebouwen voor, maar vaak in geringe aantallen. Het zilvervisje lijkt sterk op het ovenvisje. 
Het is van groot belang dat men de juiste soort vaststelt. (aangezien beide soorten totaal verschillende eisen stellen aan de relatieve luchtvochtigheid van de omgeving waarin ze voorkomen).
onvolledige gedaanteverwisseling.
eistadium: bij 25 graden Celsius en 75% luchtvochtigheid ca. 28 dagen
Eieren zijn ongeveer 0,5 - 1,0 mm lang
larvale stadium: de nimfen vervellen ca. 8 a 9 maal
levensduur: afhankelijk van temperatuur en vochtigheid ca. 2 - 3 jaar.
lichtschuw; leven overdag verscholen
voedsel: vooral koolhydraten, zoals zetmeel, vochtige granen en meel, maar vooral stijfsel, bepaalde lijmen, e.d. Tevens worden schimmels en/of kleine dode insecten en mijten genuttigd. Zilvervisjes kunnen enige maanden zonder voedsel
temperatuur: gemiddeld 25 graden Celsiusis een optimaal klimaat voor het zilvervisje
relatieve luchtvochtigheid: het zilvervisje prefereert een vochtige omgeving (rel.vocht. 75% of meer).
 
 
Schade
Indien zilvervisjes in grote aantallen voorkomen (vochtige omgeving), dan kunnen ze schade veroorzaken aan o.a. papier, behang en boeken (vooral bepaalde lijmsoorten), kleding van synthetisch materiaal, enz.
In de vochtige atmosfeer, waarin zilvervisjes voorkomen, zal ook schimmelvorming plaatshebben en ook deze schimmels worden door genoemde insecten gegeten. Schade van enige betekenis veroorzaakt door zilvervisjes komt slechts voor wanneer ze in grote aantallen voorkomen.  
 
Wering en Bestrijding
Als ze regelmatig in aantallen worden aangetroffen, duidt dit erop dat in de betreffende ruimte een hoge relatieve luchtvochtigheid heerst.
De bestrijding zal dan in de eerste plaats moeten bestaan uit het scheppen van een droge atmosfeer. Dit kan men bereiken door zoveel mogelijk te luchten bij droog weer en eventueel daarmee gepaard gaande, droog stoken.
In een droge atmosfeer kunnen zilvervisjes zich nauwelijks handhaven. Gebruik van insecticiden is in het algemeen niet nodig en zelfs af te raden als niet eerst maatregelen worden getroffen om de relatieve luchtvochtigheid te laten dalen.
Eerste bewoners van een nieuw huis willen wij er nog wijzen, dat beton lang vocht afgeeft, waardoor in bepaalde ruimten zeer plaatselijk een atmosfeer met een hoge relatieve vochtigheid kan ontstaan. Hier zal dus in elk geval flink gelucht en (bijv. met een hete luchtapparaat) gestookt moeten worden.
Soms kunnen de kastjes onder het aanrecht vochtig zijn, vooral als zij van hout gemaakt zijn. Vaak ligt de oorzaak bij een min of meer lekkende, niet goed aangesloten gootsteenafvoer. Hieraan zal dan aandacht moeten worden besteed
Wanneer geen resultaat met wering wordt behaald moet met actief middel worden behandeld
 
Geven deze bovenstaande Plaagdieren overlast
of heeft u een ware Plaag?
 
Laat dan een deskundige van H.L.V. voor u ingrijpen.
 
Sommige middelen zijn zeer effectief maar mogen alleen worden gebruikt door deskundigen die in het bezit zijn van een bewijs van deskundigheid.
 
Tel: 0180-629997 Gsm: 06-50485106
Uw probleem is Onze zorg
 
 
Je dient Flash geïnstalleerd te hebben om deze pagina te bekijken.